Tom Lightergass 300 ML

 
Produktnr. 926 0045
Min / Pakke 12/96
Ean nr 4022364063008
Tilgjenglig på lager På lager
I best. forventes

Butangass for etterfylling av lighter. Lokket inneholder ulike ventiler.

Fare:
Den eneste farlige komponenten er gassen, bestående av 95% isobutan.
Unngå å trå på eller kjøre over aerosolbeholderen. Ikke røyk eller anntenn noen
slags ild eller gnist.
Produktet representerer ingen fare for menneske eller miljø.